1. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, zwane dalej ZCHR, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy o partiach politycznych oraz niniejszego Statutu.

2. ZCHR posiada osobowość prawną.

3. Skrótem nazwy partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin jest ZCHR.