Embed HTML not available.

dr Bogusław Rogalski (ZCHR): Chrześcijanie w Polsce i w Europie są spychani na margines